Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του συμφώνου συνεργασίας τους και με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Σερρών, διοργανώνουν στις Σέρρες συνέδριο με τίτλο: «Αγροδιατροφικός τομέας- νέες τεχνολογίες Επιχειρηματικότητα-Τοπική Ανάπτυξη».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

25/05/2018

• 9.00: Εγγραφές

• 09.30: Κεντρικοί Ομιλητές (Keynote Speakers)

• 10.15-12.00: Συνεδρία 1: Οικονομία Ι

• 12.15-14.00: Συνεδρία 2: Κτηνοτροφικά

• 16.00-18.00: Συνεδρία 3: Επιχειρηματικότητα

• 18.15-20.00: Συνεδρία 4: Τρόφιμα

26/05/2018

• 09.30:-11.30: Συνεδρία 5: Δασική Οικονομία

• 11.45-13.45: Συνεδρία 6: Οικονομική των Τροφίμων και ασφάλεια

• 15.45-17.45: Συνεδρία 7: Οικονομία ΙΙ

• 18.30-20.00: Συνεδρία 8: Διάφορες Ανακοινώσεις