Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 έως τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου, με ΦΕΚ που υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ «Η παράταση δίνεται λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό των αιτήσεων μεταβίβασης και έχοντας επίγνωση του ελάχιστου διαστήματος, το οποίο είχαν στη διάθεσή τους για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων μεταβίβασης τόσο οι γεωργοί όσο και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων έτους 2018. Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία ορίζεται στις 15 Ιουνίου. Η παράταση δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2018, ήτοι 31 Μαΐου. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του έτους 2018. Η καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή και ακύρωσης εμπρόθεσμα (ως 30/06/2018) οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης παρατείνεται ως την Τρίτη, 10 Ιουλίου.

Τέλος, εως 25 Μαΐου 2018 θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα για τροποποίηση πράξης οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 Βιολογικές Καλλιέργειες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το δεύτερο έτος εφαρμογής (Δράσεις βιολογικής κτηνοτροφίας) σύμφωνα με όσα αναφέρει η εγκύκλιος που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Διαύγειας απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.