Η Ενωση Συνεταιρισμένων Αγροτών Κέρκυρας, ανακοινώνει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2018 έως την Παρασκευή 15-06-2018.

Επίσης ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι παρατείνεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 έως την Δευτέρα 02-07-2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα επιδοτήσεων στα τηλέφωνα 2661023913 ή 2661044211,44213,44214 (εσωτερικό 4).