Η έρευνα για την ανάδειξη των αρωματικών φυτών της Λήμνου, μίας από τις 10 κατηγορίες προϊόντων του σύγχρονου Σιτοβολώνα του Αιγαίου (THE AEGEAN BREADBASKET), ξεκίνησε το 2015 από το Τ.Ε.Τ.Δ. μέσα από την συνεργασία με την νεοσύστατη, μοναδική στο Αιγαίο, αλλά και από τις ελάχιστες πανελλαδικά εταιρεία, υψηλής τεχνολογίας, και σύγχρονη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών ΛΗΜΝΟΥ την AEGEAN ORGANICS που παράγει ήδη τα μοναδικά, πιστοποιημένα βιολογικά ΑΦΦ προϊόντα στην αγορά.

Σκοπός της έρευνας, που υλοποιήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτρη Μακρή στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας ήταν να βρεθούν οι πλέον βέλτιστες, σύγχρονες συνθήκες εκχύλισης των βιολογικών φυτών του νησιού με στόχο την μέγιστη αντιοξειδωτική δράση, και περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες των εκχυλισμάτων, με σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων εκχύλισης υψηλής προστιθέμενης αξίας στον καταναλωτή.

Η έρευνα έφερε σημαντικά αποτελέσματα χρήσιμα στις παραγωγικές διαδικασίες της εταιρείας και δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2017 στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Agronomy: «Combination of lactic acid-based deep eutectic solvents (DES) with β-cyclodextrin: performance screening using ultrasound-assisted extraction of polyphenols from selected native Greek Medicinal Plants». C Georgantzi, A.-E. Lioliou, N. Paterakis, D.P. Makris, Agronomy, 2017, 54, 1-12.

Η έρευνα, σε συνεργασία πάντα με την ως άνω εταιρεία, συνεχίζεται με την συγκριτική αξιολόγηση των βιολογικών δράσεων των φυτών θυμάρι, ρίγανη, τσάι του βουνού ΛΗΜΝΟΥ που σχετίζονται με την υγεία του ανθρώπου με τίτλο «In vitro αξιολόγηση της βιολογικής δραστικότητας βοτάνων της Λήμνου» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας από τον Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο του Τμήματος κ. Χαράλαμπο Καραντώνη.