Συναντήσεις για τις επιδοτήσεις αλιείας πραγματοποίησαν τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, με πρόεδρο της διαπραγματευτικής ομάδας, τον πρέσβη του Μεξικού, Roberto Zapata Barradas (Μεξικό).  

της Άννας Στεργίου

Η συνάντηση έγινε στις 14-17 Μαΐου, σύμφωνα με το πρόγραμμα και έγινε ανταλλαγή απόψεων και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τη στήριξη του αλιευτικού κεφαλαίου και του λειτουργικού κόστους της αλιείας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δόθηκε έμφαση σε θέματα επιδοτήσεων και συζητήθηκε ποια συμβάλλουν ή όχι στη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων.

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 -14 Ιουνίου, και θα συζητήσει ξανά ζητήματα, που αφορούν επιδοτήσεις, αποθέματα αλιείας κι εξορθολογισμό ώστε τα νομικά κείμενα που υπογράφονται να είναι πιο σαφή ως προς τους ορισμούς, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες, ενώ οι συσκέψεις αναμένεται  να συνεχιστούν και τον Ιούλιο.

 Τα μέλη συμφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για την επιδότηση της αλιείας με στόχο την έγκριση συμφωνίας της επόμενης υπουργικής διάσκεψης το 2019 για ολοκληρωμένους και αποτελεσματικούς κλάδους που απαγορεύουν ορισμένες μορφές επιδοτήσεων αλιείας, που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση αλλά και στην εξάλειψη των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ). Εξάλλου συμφώνησαν πως πρέπει να υπάρξουν επιμέρους πολιτικές και διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε ό, τι αφορά στις διαπραγματεύσεις.