Οι γυναίκες στην Ιρλανδία εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά στη γεωργική εργασία, αλλά σπάνια είναι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.

Οι αγρότισσες κατέχουν μόνο το 12% των 137.100 εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Σημειώνεται μείωση κατά 1% σε σύγκριση με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας. Η πτώση μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά επισημαίνει, όπως γράφει το farmersjournal.ie, ένα μεγαλύτερο θέμα που επισημάνθηκε στη διάσκεψη για τη γυναίκα και τη γεωργία, η οποία έδειξε έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το 2016, 265.400 άτομα εργάστηκαν σε αγροκτήματα, με λίγο περισσότερο από το 40% της εργασίας που παρέχεται από τα μέλη της οικογένειας. Οι γυναίκες αποτελούσαν πάνω από το ένα τέταρτο, ήτοι 71.700 του αριθμού των εργαζομένων σε αγροκτήματα, ενώ μόνο 16.000 γυναίκες στην Ιρλανδία είναι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.