Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Ικαρίας, στα πλαίσια της οργάνωσης κύκλου εκπαίδευσης για την απόκτηση Πιστοποιητικού Ικανότητας Εξουσιοδοτημένου Σπερματεγχύτη, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 304382 (Β 1755/2004), ενηµερώνει όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν αίτηση στην οικεία κτηνιατρική αρχή σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Σάμου.