Ένας απλός, κατανοητός και χρηστικός οδηγός ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Ο οδηγός που ετοίμασε η Τράπεζα Πειραιώς με την επιστημονική επιμέλεια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, περιλαμβάνει:

τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη νομοθεσία των γεωργικών φαρμάκων
μεθόδους προστασίας κατά τη χρήση και εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων
αναγκαία μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή
τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας
πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων
τη μέθοδο διατήρησης ημερολογίου και κοστολογίου