Νέο ρεκόρ εξαγωγών και παραγωγής κατέγραψαν τα Ελληνικά Πετρέλαια στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 74 εκατ. ευρώ, έναντι 124 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εξαιτίας διεθνών παραγόντων όπως η ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου και η μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν ιστορικό υψηλό βαθμό απασχόλησης, με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής και πωλήσεων, στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+2%) και 4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα, και την επίτευξη ρεκόρ εξαγωγών στα 2,5 εκατ. ΜΤ, ξεπερνώντας το 60% των συνολικών πωλήσεων. Τα συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) του Α’ Τριμήνου ανέρχονται σε 149 εκατ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη σε 62 εκατ., σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο 2017.

Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης στην εσωτερική αγορά κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο αύξηση της τάξης του 4%. Ωστόσο, η μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών, οδήγησε σε πτώση τη συνολική ζήτηση κατά 6%.

Εκτενής αναφορά γίνεται στα θέματα που σχετίζονται με το δανεισμό και το χρηματοοικονομικό κόστος για τα οποία επισημαίνεται ότι: «Εντός του Α’ εξαμήνου ολοκληρώνεται η διαδικασία αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων του Ομίλου, ύψους περί των 900 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών μέχρι το 2023, ενώ υπεγράφη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 300 εκατ. ευρώ, μέχρι το 2021. Το επιτόκιο ήταν σημαντικά μειωμένο, ενώ αυξήθηκε και το ποσό του δανείου και στις δύο συμβάσεις. Επιπλέον συμφωνήθηκε η σύναψη ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους 250 εκατ. δολαρίων, τριετούς διάρκειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου ισολογισμού, ενώ αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 240 εκατ. ευρώ, που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος βελτιώνει ιδιαίτερα το προφίλ και τις πηγές δανεισμού του με σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών του αναγκών να καλύπτεται από δεσμευμένα μεσοπρόθεσμα δάνεια. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού δανεισμού που ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου, ήδη οδήγησαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο Α’ τρίμηνο 2018 στα 39 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17% σε σχέση με πέρυσι».