Αύξηση κατά 27,1% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι, στο πρώτο τρίμηνο του 2018, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 18,60 εκατ. ευρώ έναντι 14,63 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν, ως εξής: Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν στα 2,89 εκατ. ευρώ έναντι 2,22 εκατ. ευρώ, το 2017. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 2,17 εκατ. ευρώ έναντι 1,55 εκατ. ευρώ, το 2017. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 1,57 εκατ. ευρώ έναντι 1,14 εκατ. ευρώ, το 2017.

Στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της Κρι Κρι παρουσίασαν αύξηση +17,6%. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ενισχύθηκε η θέση της Κρι Κρι σε προϊοντικές κατηγορίες, με ιδιαίτερη δυναμική, όπως είναι αυτές των παιδικών και των λειτουργικών γιαουρτιών. Πλέον, το μερίδιο σε όγκο της Κρι Κρι αυξήθηκε στο 15,4%, στους τέσσερις πρώτους μήνες του 2018 και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση της κατάταξης (στοιχεία IRI Απρ. 2018).

Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +39,8%). Οι υφιστάμενες κύριες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, ενώ νέες αγορές, όπως της Ιρλανδίας, συνεισφέρουν επικουρικά στην ανάπτυξη των πωλήσεων.

Τέλος, στον κλάδο του παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων, λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά εμφάνισαν αύξηση +17,1%».