Το φαινόμενο των Μετεώρων επιχειρεί να εξηγήσει το νέο Μουσείο Γεωολογικών Σχηματισμών στην περιοχή Καστράκι. Η λειτουργία του αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης.