Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έμεινε χωρίς « άλλη επιλογή » από το να μειώσει κατά 15% τον προϋπολογισμό του Πυλώνα ΙΙ στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan.

Ο Επίτροπος Hogan έκανε τις παρατηρήσεις, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των νομοθετικών προτάσεων  της Επιτροπής για την ΚΓΠ μετά το 2020.

Ο Επίτροπος δήλωσε: “Σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ, υπάρχει μείωση 15% για κάθε κράτος μέλος. όλοι αντιμετωπίζονται εξίσου σε σχέση με αυτή την περικοπή. Δεν είχαμε καμία επιλογή λόγω της οικονομικής κατάστασης. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους η περικοπή μπορεί πράγματι να αφαιρεθεί ή να αποκατασταθεί.

Η πρώτη είναι εάν τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη αποφασίσουν να βρουν περισσότερα χρήματα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους θα μπορέσουν να συζητήσουν αυτό το θέμα και θα μπορέσουν να καθορίσουν ποιες είναι οι πολιτικές προτεραιότητές τους.

Εάν αισθάνονται ότι η γεωργία είναι η μεγάλη προτεραιότητά τους – όπως πολλοί δήλωσαν στη Μαδρίτη – θα είμαι πολύ χαρούμενος που θα δούμε περισσότερα χρήματα να εισέλθουν στη γεωργία και μπορούμε να αποκαταστήσουμε κάποιες από τις περικοπές ή να τις εξαλείψουμε”, δήλωσε.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι η δεύτερη διαθέσιμη επιλογή είναι για τα ίδια τα κράτη μέλη να βρουν περισσότερα χρήματα στην αγροτική ανάπτυξη – πράγμα που αποτελεί κίνηση στην οποία η Επιτροπή δεν έχει κανένα πρόβλημα.

“Δεν μπορείτε να το κάνετε στον Πυλώνα Ι, αλλά μπορείτε να το κάνετε στον Πυλώνα ΙΙ.

Τρίτον, μεταφέρουμε το 15% στις προτάσεις από τον Πυλώνα Ι στον Πυλώνα ΙΙ για σκοπούς αγροτικής ανάπτυξης – ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό και να δείξουν ποιο επίπεδο πολιτικής προτεραιότητας δίνουν στον Πυλώνα ΙΙ.

“Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι αποκατάστασης αυτού του γεγονότος”, εξηγεί ο Επίτροπος Hogan.