Οι ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας της μπάμιας σε συνδυασμό με την πτώση της τιμής παραγωγού στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, αποτρέπει σταδιακά τους παραγωγούς από τη διατήρησή της, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σημαντικά στις περιοχές όπου για δεκαετίες αποτελούσε σημαντική έως και κύρια καλλιέργεια.
Συστηματική φθίνουσα πορεία παρατηρείται στην καλλιέργεια στα 4-5 χωριά της Ημαθίας που είχαν παράδοση για δεκαετίες, ενώ σε ορισμένα από αυτά αποτελούσε ακόμα και το 90% της ενασχόλησης των κατοίκων. Τα τελευταία 6-7 χρόνια σταδιακά τα καλλιεργούμενα στρέμματα έχουν περιοριστεί στο 1/3, σύμφωνα με τον Νικόλαο Σαρακατσιάνο, αντιδήμαρχο Αλεξάνδρειας Ημαθίας, καθώς οι δυσκολίες της καλλιέργειας και η μείωση της τιμής του προϊόντος για τον παραγωγό οδηγεί σταδιακά στην εγκατάλειψή της.