«Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι ίδιοι οι αγρότες πληρώνουν το τίμημα της κλιματικής αλλαγής» δήλωσε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου.

Πρόσθεσε επίσης πως «πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο πώς θα μετριάσουμε αυτό το τίμημα αλλά και πώς θα τους εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία για να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής».

Μάλιστα, ανέφερε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον αγροτικό τομέα και τόνισε πως «δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η γεωργία έχει ήδη αποδείξει τη θετική συμβολή της στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή».

«Η προστασία του περιβάλλοντος είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον αγροτικό τομέα. Ο ίδιος ο αγρότης είναι ο φυσικός “φρουρός” του περιβάλλοντος» είπε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός και συμπλήρωσε «η αειφορία αποτελεί όρο για την ίδια τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας».

Παράλληλα, ο κ. Αποστόλου στάθηκε στην προτεραιότητα του υπουργείου που είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα σέβεται το περιβάλλον.

Τέλος, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), υπογραμμίζοντας πως «συνεισφέρει ουσιαστικά στην προσπάθεια ανάταξης και αναπροσανατολισμού του παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου της χώρας μας», και συνέχισε λέγοντας ότι στο ΠΑΑ «περιλαμβάνονται σημαντικές δράσεις για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη των γεωργικών και δασοκομικών συστημάτων σε περιοχές υψηλής φυσικής αξίας και παραδοσιακών τοπίων, την άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών και την ενίσχυση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας».