Σε πληρωμές ύψους 6.044.792,15 ευρώ σε 1232 δικαιούχους προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο από 25/05/2018 έως 30/05/2018.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, τις δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις. Όσον αφορά στο πολύπαθες πρόγραμμα της δάσωσης (ακακίες) οι 418 δικαιούχοι πληρώθηκαν περίπου 721.500 ευρώ, για τα προγράµµατα των ετών 2015, 2016 και 2017.

Η επόµενη µεγάλη προγραµµατισµένη πληρωµή του ΟΠΕΚΕΠΕ προγραμματίζεται για την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου (25 µε 29 του µήνα).

Μεταξύ των εκκρεμοτήτων που θα τακτοποιηθούν είναι και η συνδεδεµένη βάµβακος για όσους παραγωγούς (περίπου 1000) είχαν υποβάλει ένσταση.