Βγαίνουμε από τα μνημόνια με έναν τρόπο συμφωνημένο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με ένα σχέδιο που διασφαλίζει την επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων και προβλέπει ότι από το 2019 και μετά δημιουργείται ένας δημοσιονομικός χώρος που θα αυξάνει χρόνο με το χρόνο, ένα περιθώριο δηλαδή για στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και για ενίσχυση της παιδείας, της υγείας και του κοινωνικού κράτους» τόνισε κατά την ομιλία του με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 15ου Περιφερειακού Συνεδρίου στη Σύρο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης.

«Το σχέδιο αυτό», συνέχισε ο κ. Δραγασάκης, «αποτελεί τον οδικό χάρτη μετάβασης από τη μνημονιακή περίοδο στη μεταμνημονιακή εποχή. Το ονομάσαμε Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Ολιστική ανάπτυξη σημαίνει ανάπτυξη που συνδυάζει την οικονομική μεγέθυνση με την αειφορία, το σεβασμό του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την κοινωνική προστασία. Ανάπτυξη στην οποία η εργασία έχει κεντρική θέση και ρόλο, ενώ το κοινωνικό κράτος νοείται ως πολλαπλασιαστής και όχι ως εμπόδιό της. Στο πλαίσιο της Ολιστικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, ο νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας αναγνωρίζεται όχι ως μειονέκτημα αλλά ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Τα νησιά και η νησιωτική πολιτική αντιμετωπίζονται ως πυλώνας της ευρύτερης εθνικής μας ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στο 15ο Περιφερειακό Συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες που «η χώρα ανακάμπτει και η ανάκαμψη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στον τουρισμό, γενικεύεται, εδραιώνεται και αποτελεί πλέον ένα δεδομένο πάνω στο οποίο μπορούμε όλοι να σχεδιάσουμε το μέλλον μας.

Ειδικότερα για τις Κυκλάδες, ανάπτυξη σημαίνει επένδυση στα κοινά, σε κοινές υποδομές, κοινά δίκτυα, κοινά προγράμματα, σε ό,τι διασυνδέει τα νησιά μεταξύ τους, σε ό,τι απαντά σε κοινές ανάγκες, σε ό,τι δημιουργεί δεσμούς συνεργασίας και κοινότητας μεταξύ των νησιών, καθώς και των Κυκλάδων με την ενδοχώρα και τα άλλα νησιά», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε.

«H πρώτη κατεύθυνση είναι η πολυεπίπεδη διασύνδεση των Κυκλάδων πρώτον στο εσωτερικό τους, δεύτερον μεταξύ των κυκλαδίτικων νησιών με την ηπειρωτική χώρα, τη Βόρεια Ελλάδα, το υπόλοιπο Αιγαίο και την Κρήτη και τρίτον, η διεθνής διάσταση της διασύνδεσης με την Ευρώπη και τον κόσμο. Έτσι, περιορίζουμε τις συνέπειες της γεωγραφικής ασυνέχειας και δημιουργούμε προϋποθέσεις πολυδιάστατης ανάπτυξης.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η καθιέρωση του «μεταφορικού ισοδύναμου», η πιλοτική εφαρμογή του οποίου ξεκινά την 1η Ιουλίου φέτος, ενώ η πλήρης εφαρμογή του θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2019. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο που θα αυξήσει τις δυνατότητες δημόσιας παρέμβασης στην ακτοπλοΐα και τη ρύθμιση του κόστους των μεταφορών, ώστε αυτό να συγκλίνει με εκείνο των χερσαίων μεταφορών», τόνισε ο κ. Δραγασάκης και πρόσθεσε ότι «πρέπει το παραγωγικό μέλλον των Κυκλάδων, πρέπει να θεμελιωθεί σ’ ένα πλουραλιστικό παραγωγικό μοντέλο συμβατό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ιδιαιτερότητες και τη φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού ξεχωριστά».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επαναλειτουργία των ναυπηγείων Νεωρείου Σύρου και εξέφρασε ικανοποίηση για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι αντιμετώπισαν αυτή την θετική εξέλιξη.

«Σ’ ένα μικρό νησί δοκιμάζουμε μια συμβίωση του τουρισμού με μια βιομηχανική δραστηριότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε.

«Οι Κυκλάδες δεν αρκεί να ακολουθούν, πρέπει να πρωτοπορήσουν στο πεδίο της αειφόρου, της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.

Η ανάπτυξη στα νησιά έχει νόημα και προοπτική μόνο αν γίνεται με όρους αειφορίας μάλιστα με τις αναγκαίες στρατηγικές επιλογές, όπου αυτές απαιτούνται» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τόνισε.

«Η Ελλάδα μεταβαίνει από την άναρχη και αποσπασματική, στη με σχέδιο και οργανωμένη ανάπτυξη.

Δημιουργούμε τις θεσμικές βάσεις για μια ανάπτυξη με κανόνες και αρχές. Δημιουργούμε τη θεσμική εργαλειοθήκη και το θεσμικό οπλοστάσιο για το χωρικό σχεδιασμό και την οργανωμένη ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας.

Προχωρούμε με αποφασιστικότητα, σχέδιο και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με διάλογο επιλύουμε τα όποια προβλήματα χωρίς να υποχωρούμε σε οργανωμένα συμφέροντα ή στενές ιδιοτελείς λογικές. Ο νέος τρόπος ανάπτυξης προϋποθέτει τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία, οικονομικά υποκείμενα, και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και απαιτεί, πριν από όλα, ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος, μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα αλλά και δίκτυα μικρών επιχειρήσεων, που μέσω της συνεργασίας αντιπαλεύουν τα μειονεκτήματα μεγέθους. Όμως πέρα από το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα είναι αναγκαία και νέα συλλογικά παραγωγικά υποκείμενα.

Οι ομάδες παραγωγών, οι συνεταιρισμοί -και η Σύρος έχει μια αξιοσημείωτη παράδοση γυναικείων συνεταιρισμών-οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν ένα οικοσύστημα τέτοιων υποκειμένων που μπορούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση και την αξιοποίηση των πόρων του κάθε νησιού, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες απασχόλησης και εισοδήματος κύριου ή συμπληρωματικού».

Αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά εργαλεία ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση ειδικών στοχευμένων εργαλείων και μηχανισμών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σε μια επόμενη φάση θα ενσωματωθούν στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που δημιουργείται και με την τεχνική βοήθεια της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αναφερόμενος στο ρόλο του κοινωνικού κράτους στο σχέδιο της ανάπτυξης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το κοινωνικό κράτος δεν πρέπει να νοείται ως κόστος αλλά ως στήριγμα και πολλαπλασιαστής της ανάπτυξης.

«Η λύση δεν είναι το λεγόμενο outsourcing, δηλαδή η εκχώρηση κρίσιμων λειτουργιών, αλλά εγγύηση της καθολικής πρόσβασης στα δημόσια αγαθά».

«Πιστεύω ότι όλοι φεύγουμε από το Συνέδριο αυτό με ικανοποίηση, διότι κάναμε μια παραγωγική εργασία», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Δραγασάκης και κατέληξε.

«Ό,τι είπαμε εδώ, όποιες υποσχέσεις δώσαμε, όποιες εξαγγελίες κάναμε, αποτελούν το δεσμευτικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα δουλέψουμε. Η δέσμευση λοιπόν είναι ακριβώς αυτή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους πόρους που διαθέτουμε, υπό τους περιορισμούς που έχουμε. Θα κάνουμε περισσότερα κι από όσα δεσμευθήκαμε. Για ένα όμως να είστε βέβαιοι, θα είμαστε μαζί σας, και στα εύκολα και στα δύσκολα, θα είμαστε πλάι σας, θα σας πιέζουμε, και θα μας πιέζετε και θα συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό».