Μειώνεται ο προϋπολογισμός της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2020-7, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω Brexit, αλλά ευτυχώς τα νέα δεν φαίνονται να είναι τόσο δυσάρεστα, όσο ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις.

Της Άννας Στεργίου

Ο προϋπολογισμός των νέων δράσεων ανέρχεται συνολικά σε 365 δις ευρώ και η Κοινή Αγροτική Πολιτική παραμένει, αν και δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη – μέλη για ειδικά προγράμματα και δράσεις. Τα κράτη οφείλουν να δουν τους δικούς τους στόχους και με βάση αυτούς θα κριθούν και θα ελέγχονται.

Οι εκτιμήσεις του Τάσου Χανιώτη, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, σκόρπισαν χαμόγελα αισιοδοξίας, κατά την παρουσίαση της νέας ΚΑΠ, παρουσία του επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Γιώργου Μαρκοπουλιώτη. Κι αυτό γιατί ο κίνδυνος ήταν να μειωθεί ως και 30% ο προϋπολογισμός στη Γεωργία ή να πάμε σε επανεθνικοποίηση, γεγονός που θα εξαφάνιζε πολύτιμα κονδύλια από την ελληνική παραγωγική δραστηριότητα και απαραίτητα σε μια στιγμή που η χώρα μας και ο πρωτογενής τομέας τα χρειάζονται περισσότερο από ποτέ.

Το γενικό περίγραμμα, όπως το εξήγησε ο κοινοτικός αξιωματούχος της νέας ΚΑΠ 2020-7 συνοψίζεται σε 6 βασικούς άξονες:
1.Ευελιξία στη χρήση νέων κονδυλίων
2.Έμφαση σε μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και «ταβάνι» στις μεγάλες ενισχύσεις.
3.Ψηφιοποίηση στη Γεωργία, στην οποία η Ελλάδα έχει τεχνογνωσία κι ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών
4.«Πράσινη» και η νέα ΚΑΠ
5. Ποιότητα Αγροδιατροφής καθώς είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα των παραγόμενων προϊόντων της ΕΕ, σε σχέση με τρίτες χώρες.
6. Μείωση της κοινοτικής γραφειοκρατίας.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης, και το αντίστροφο, έως και το 15 % των κονδυλίων της ΚΓΠ που τους αναλογούν, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προτεραιοτήτων και των μέτρων τους.

Από τα σημεία που πρέπει να κρατήσουν οι Έλληνες παραγωγοί, καθώς υπήρξαν προβλήματα με τη λεγόμενη οικολογική γωνιά και στην τωρινή ΚΑΠ:
οι άμεσες ενισχύσεις θα εξαρτώνται από ενισχυμένες απαιτήσεις όσον αφορά το περιβάλλον και το κλίμα:

  • Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσφέρει οικολογικά συστήματα για τη στήριξη των γεωργών ώστε αυτοί να υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, τα οποία θα χρηματοδοτούνται με μέρος των εθνικών τους κονδυλίων για άμεσες ενισχύσεις·
  • Τουλάχιστον το 30 % κάθε εθνικού κονδυλίου για αγροτική ανάπτυξη θα προορίζεται ειδικά για μέτρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος·
  • Το 40 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ αναμένεται να συμβάλει στη δράση για το κλίμα.
  • Εκτός από τη δυνατότητα μεταφοράς του 15 % μεταξύ των πυλώνων, τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν ένα επιπλέον 15 % από τον πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 για δαπάνες σχετικές με μέτρα για το κλίμα και το περιβάλλον (χωρίς εθνική συγχρηματοδότηση).
ADV