∆ιατήρηση της καλλιέργειας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Σερβία, υπόσχονται οι βασικοί διεκδικητές για την εξαγορά της ΕΒΖ ΑΕ, τα fund «Innovation Brain» και «Kingsley Capital», λίγο πριν κλείσει, κατά τα φαινόµενα, το deal σε µια απόπειρά τους να διαλύσουν τις ανησυχίες τευτλοπαραγωγών και εργαζοµένων, για τις προθέσεις τους σε σχέση µε την επόµενη ηµέρα της βιοµηχανίας.

Το ερέθισµα για το ξεκαθάρισµα του τοπίου, είχε δώσει νωρίτερα ο προβληµατισµός που διατυπώθηκε, σύμφωνα με την Agrenda, από το σύλλογο τευτλοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας, µέλη του οποίου εξέφρασαν φόβους όχι µόνο για τον κίνδυνο απώλειας της συνδεδεµένης των 72 ευρώ το στρέµµα, σε περίπτωση εγκατάλειψης της καλλιέργειας, αλλά και για την τύχη του «πρασινίσµατος», διότι το τεύτλο, στις περισσότερες περιοχές της Βορείου Ελλάδος κι όχι µόνο, «κουµπώνει» ως τρίτη καλλιέργεια για όσους έχουν πάνω από 150 στρέµµατα.