«Το ενδιαφέρον μας για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ είναι αυτονόητο αλλά όταν οριστικοποιηθεί το σχήμα και αποσαφηνιστούν οι όροι θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα». Αυτό ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Μυτιληναίος, από το βήμα της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Όπως τόνισε «τα συμφέροντα για το αέριο είναι πολύ μεγάλα, μεγαλύτερα από τον ηλεκτρισμό. Τα απόνερα από τις διεργασίες που φτάνουν στην Ελλάδα αρκούν για να προκαλέσουν πολλές αναταράξεις επιχειρηματικές και όχι μόνο».

Ο κ. Μυτιληναίος στην ομιλία του επεσήμανε ότι το 2017 «ήταν έτος ορόσημο για την ιστορική διαδρομή της Μυτιληναίος αφού σηματοδότησε, με απόλυτη επιτυχία, την ολοκλήρωση του εταιρικού της μετασχηματισμού. Η νέα εταιρική δομή έδωσε ήδη πολλές ευκαιρίες για τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις αλλά και την επίτευξη σημαντικών επιχειρηματικών ενεργειών. Η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ, της μεγαλύτερης δηλαδή εταιρικής ομολογιακής έκδοσης που σημειώθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία έτη, έτυχε προφανούς αποδοχής από τις αγορές και τους επενδυτές, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στην στρατηγική της Μυτιληναίος για τη δημιουργία αξίας για τους εργαζομένους, τους μετόχους και την ελληνική οικονομία γενικότερα».