Στη Νότια Μάγχη, Γάλλοι και Ολλανδοί επιχειρηματίες αποφάσισαν να επενδύσουν 40 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή ενός τεράστιου θερμοκηπίου 17 εκταρίων. Δηλαδή 170 στρεμμάτων.

Στο συγκεκριμένο θερμοκήπιο θα καλλιεργούνται, με τη μέθοδο της υδροπονίας, μόνο ντομάτες.

Το θερμοκήπιο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Αυγούστου.

Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μία προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας με την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς τη χρησιμοποίηση εδάφους ή εδαφικών μιγμάτων. Η σωστή θρέψη των φυτών εξασφαλίζεται με κάποιο θρεπτικό διάλυμα. Το θρεπτικό διάλυμα αποτελείται από νερό μέσα στο οποίο βρίσκονται διαλυμένα, σε ισορροπία μεταξύ τους, όλα τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά για την ανάπτυξή τους.