Τον προγραμματισμό των επόμενων εκθέσεων της Grecka Panorama στην Πολωνία ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρία North Events σημειώνοντας ότι το ραντεβού της 4ης Grecka Panorama και της 3ης Greek Food Show, θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018 στη Βαρσοβία.

Πρόκειται για τις δύο μοναδικές και παράλληλες εκθέσεις για την Ελλάδα οι οποίες, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, αναδεικνύουν και υποστηρίζουν τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό και τις εξαγωγές.

Την 1η ημέρα της διοργάνωσης, στις 30 Νοεμβρίου 2018, θα παρουσιαστούν οι χώρες VISEGRAD στο Business Forum Grecce & VISEGRAD με θέμα τον ελληνικό τουρισμό και τις ελληνικές εξαγωγές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν πέρα από την δυναμική αγορά της Πολωνίας, τρεις γειτονικές χώρες (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία), μέσα από την παρουσίαση σημαντικών και ουσιαστικών δεδομένων των χωρών αλλά και την παρουσία σημαντικών φορέων και εταιριών του τουρισμού και του εμπορίου.

Την Πολωνία – που διατηρεί τα σκήπτρα όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό στην χώρα μας (προβλέπονται 1.500.000 επισκέπτες για το 2018), ακολουθεί η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία με συνεχώς αυξανόμενες ροές τουριστών. Στόχος για το 2018–2019 είναι οι 2.000.000 επισκέπτες από τις χώρες του VISEGRAD.