Τέλος στην (παραδοσιακή) εικόνα των εκτιμητών με το… τεφτέρι φιλοδοξεί να βάλει η διοίκηση του ΕΛΓΑ.

Με στόχο την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου αλλά και την αποφυγή λαθών, ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ξεκίνησε εδώ και λίγους μήνες την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος σύμφωνα με το οποίο οι εκτιμητές που θα επισκέπτονται τις καλλιέργειες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιά, θα καταγράφουν τα δεδομένα σε tablet, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μεταφέρονται αυτόματα για επεξεργασία στο κεντρικό σύστημα του ΕΛΓΑ.

Αυτό θα επιφέρει αισθητή μείωση στον χρόνο ολοκλήρωσης της εκτιμητικής διαδικασίας, θα εκμηδενιστούν τα λάθη, οι παραλείψεις και αστοχίες, αλλά και θα πληρώνονται στην ώρα τους οι παραγωγοί, που είναι και το βασικό ζητούμενο όλων.

Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα

Αυτή τη στιγμή ο ΕΛΓΑ τρέχει δύο πιλοτικά προγράμματα ώστε να έχει καλύτερη εικόνα και μια ηλεκτρονικής μορφής εκτιμητική διαδικασία.

Στόχος είναι ο εκτιμητής να πηγαίνει με ένα tablet στο χωράφι όπου θα έχει όλα τα στοιχεία του αγροτεμαχίου και να συμπληρώνει εκεί την αίτηση.

Με το σύστημα αυτό θα υπάρχει καλύτερη εικόνα και έλεγχος όλης της διαδικασίας, ώστε να αποφεύγονται και τα… συνήθη λάθη που ταλαιπωρούν τους παραγωγούς.