Τον όγκο των αποθεμάτων οίνου ,ανακοίνωσε το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών του ΥπΑΑΤρ, βάσει των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το άρθρο 19 παρ.1β του ΚΑΝ (ΕΕ) 436/2009.

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί τα αποθέματα οίνοι με απογραφή 31/07/2017 ανέρχονται σε 1.423.402 hl και παρουσιάζουν ελαφρά αύξηση κατά 3,82 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο επίπεδο του 2016 (1.371.071 hl).

Τα αποθέματα οίνου με 31/12/2017 είναι αυξημένα επίσης κατά 3,32% και σε σύγκριση με το μέσο όρο της τελευταίας 5 ετίας.

Χωρίς ιδιαίτερη σημασία είναι και οι μεταβολές που παρουσιάζουν και οι υποκατηγορίες των αποθεμάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακοί, Χωρίς ΓΕ, Γλεύκη), οι οποίες κατ ΄αναλογία ακολουθούν μικρή αύξηση ως προς τον όγκο τους ,από 2%-4%.