Η βιομηχανία του γάλακτος είναι εξαιρετικά σημαντική για την Οικονομία μιας χώρας, απαραίτητη και με πολλές προοπτικές για ανάπτυξη και κέρδος.

Η Κύπρος έχει όλες τις προοπτικές να παράγει γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα ιδιαίτερης δυναμικής και δημοφιλίας, εντός κι εκτός συνόρων.

Αν και απαιτητικό, το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, του γαλακτοκόμου και τυροκόμου, αλλά κι εκείνο των προμηθευτών και της υπόλοιπης αλυσίδας συντήρησης κι εξαγωγών, είναι σκληρό, ανταγωνιστικό και συχνά δεν αποφέρει τον πραγματικό κόπο ή χρήμα που έχουν επενδυθεί.

Το Συνέδριο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους εμπλεκόμενους της Αγελαδοτροφίας, Αιγοπροβατοτροφίας, Τυροκομίας και Γαλακτοκομίας, να βρεθούν σε έναν κοινό χώρο, να συζητήσουν, να ενημερωθούν υπεύθυνα για όλες τις εξελίξεις του τομέα.

Διότι η βιομηχανία του Γάλακτος και των παραγώγων της είναι αδιαμφισβήτητα κινητήρια για την Οικονομία της Κύπρου και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως.