Νέο μέλος της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελεί η εταιρεία Sativa, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελεί Ένωση, απαρτιζόμενη από 43 μέχρι σήμερα δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος της είναι η προώθηση του σύγχρονου παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού της Ελλάδας με τη στήριξη ολοένα και περισσότερων εταιρειών που διακρίνονται για την ελληνικότητα της Έδρας, Παραγωγής και Ιδιοκτησίας τους.

Η εταιρεία Sativa, ιδρύθηκε στους Μολάους Λακωνίας με βασικό αντικείμενο την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και κύριο προϊόν τις βρώσιμες ελιές. Η Sativa εξειδικεύεται τόσο στις ελιές καλαμών όσο και σε μια ευρεία γκάμα από όλες τις ελληνικές ποικιλίες ελιών, καλλιεργώντας ιδέες που διαφοροποιούν τα προϊόντα της και προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην πρωτοβουλία και η χρήση του σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» απαιτούν ειδική πιστοποίηση και έλεγχο που διεξάγει αποκλειστικά η Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων EUROCERT AΕ, βάσει ειδικού προτύπου απαιτήσεων με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια.