Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2018-2022, παρουσίασε, με την ευκαιρία των 60 χρόνων ζωής του, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος».

Σύμφωνα με τη διοίκηση οι επενδύσεις αφορούν από τη γραμμή παραγωγής έως και τα κέντρα διανομής.