Παράταση 20 ημερών για την κατάθεση δηλώσεων επιδότησης ελαιολάδου δόθηκε στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν τα χαρτιά τους έως τις 15 Ιουνίου, ημέρα εκπνοής της καταληκτικής ημερομηνίας.

Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης βασικής ενίσχυσης έτους 2018 έχει παραταθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την Δευτέρα 2 Ιουλίου.
Τέλος, όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία, ή ελεύθερο επάγγελμα, ή αυτοαπασχόληση) δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος όταν, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, το αγροτικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των €4.923,12 ευρώ.