Η οινοποιία συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δυναμικών εταιρειών με συνδυασμό εξωστρέφειας και επωνυμίας (70% του τομέα, έναντι 30% για τις ΜμΕ τροφίμων).

Το 76% του τομέα έχει αυξήσει τις πωλήσεις στη διάρκεια της κρίσης (έναντι 50% των λοιπών ΜμΕ τροφίμων) ενώ απολαμβάνει υψηλό περιθώριο λειτουργικού κέρδους (17,4% έναντι 5% για τις ΜμΕ τροφίμων).

Οι καλές αυτές επιδόσεις φαίνεται να οφείλονται σε ένα συνδυασμό ορθών πρακτικών με επίκεντρο την ποιότητα:

-Στρατηγική στόχευση ανεπτυγμένων αγορών Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής (93% των εξαγωγών, έναντι 59% στις ΜμΕ τροφίμων)

-Προώθηση επώνυμων προϊόντων (84% των πωλήσεων κρασιού, έναντι 44% στις λοιπές ΜμΕ τροφίμων), και υψηλός βαθμός αναγνώρισης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. (66% των πωλήσεων, έναντι 17% στις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).

Αχίλλειο πτέρνα του κλάδου αποτελεί, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού (σχεδόν το 1/5 του ευρωπαϊκού μέσου όρου).

Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναγνωρίζουν ως βασικό πρόβλημα το μικρό τους μέγεθος. Υπό αυτή την προοπτική, ο κλάδος εμφανίζεται στρατηγικά ώριμος για την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη επενδύσεων και δηλώνοντας πρόθυμος για τις απαιτούμενες συνεργασίες με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.