Τα τελευταία χρόνια ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Οικονομίας.

Την μεγαλύτερη συμμετοχή στον αγροδιατροφικό τομέα έχουν τα γαλακτοκομικά, όπως προκύπτει από στοιχεία του-Ευρωπαϊκού έργου AGROSTART “Διακρατικό δίκτυο για την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των oπωροκηπευτικών – AGRO-START». Μια αγελάδα μπορεί να παράγει το χρόνο γύρω στα 3.500 κιλά γάλα κατά μέσο όρο, αν και υπάρχουν αγελάδες που παράγουν πάνω από 10.000 κιλά το χρόνο.

Εξωστρεφής κλάδος

Ενώ η εξωστρέφεια των ΜμΕ γαλακτοκομικών είναι ακόμα κοντά στον μέσο όρο τροφίμων (της τάξης του 35% των πωλήσεων), η μελλοντική τάση εκτιμάται ανοδική καθώς:

1) το 55% του τομέα αύξησε εξωστρέφεια στη διάρκεια της κρίσης (έναντι 29% των λοιπών ΜμΕ τροφίμων),
2) το 80% του τομέα το έχει ως στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον (έναντι 54% για τις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).

Η στρατηγική προϊόντος του ανερχόμενου αυτού τομέα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς φαίνεται να εστιάζει στην ποιότητα:

Στρατηγική στόχευση ανεπτυγμένων αγορών Δυτικής Ευρώπης (66% των εξαγωγών, έναντι 51% στις ΜμΕ τροφίμων)

Προώθηση επώνυμων προϊόντων (67% των πωλήσεων γαλακτοκομικών, έναντι 46% στις λοιπές ΜμΕ τροφίμων), και υψηλός βαθμός αναγνώρισης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. (44% των πωλήσεων, έναντι 20% στις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).

Πρόβλημα το δίκτυο διανομής

Ωστόσο, παρά την ορθή στρατηγική προϊόντος, ο κλάδος φαίνεται, όπως τονίζεται σε σχετική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, να αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα όσον αφορά την ωριμότητα του δικτύου διανομής στο εξωτερικό.

Λόγω της ευπαθούς φύσης των γαλακτοκομικών προϊόντων, η παράμετρος αυτή κρίνεται αποφασιστικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, καθώς σχεδόν το 70% των εξαγωγών πωλείται με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με την εγχώρια αγορά, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του κλάδου περιορίζεται στο 4,5% (έναντι 5,0% στις ΜμΕ τροφίμων στην Ελλάδα και 8,3% στην ΕΕ).