Από τις 20/06/2018 έως τις 22/06/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.120.487,11 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, στην προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, στην ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, σε επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, σε δασώσεις κ.α.