Από 13 έως 31 Ιουλίου ανοίγει το σύστημα υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση που αφορά στη χρήση φερομόνων σε συνδυασμό με τη μείωση ψεκασμών (Κομφούζιο) για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, καθώς και του μικρολεπιδοπτέρου καρπόκαψα της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 20 εκατ. ευρώ.