Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από σήμερα, Τετάρτη 27 Ιουνίου η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διαδικασίας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Η νέα αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα θα περιλαμβάνει:

1) Νέες αιτήσεις:

– Με δυνατότητα υποβολής από αγρότες.

– Κριτήρια υπαγωγής οφειλετών με ημερομηνία 31-12-2017.

– Οφειλές προς ρύθμιση που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

2 Αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση:

Ο οφειλέτης θα ενημερώνεται για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση. Όλες οι αιτήσεις σε προσωρινή αποθήκευση, όταν θα υποβληθούν οριστικά, θα περιέχουν το σύνολο των δεδομένων που ανακτώνται αυτόματα. Στις οφειλές προς ρύθμιση θα περιλαμβάνονται και αυτές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

3) Αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί οριστικά:

Δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων που περατώθηκαν ως άκαρπες μετά από υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, προς το παρόν είναι σε αναμονή. Ωστόσο, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, άρθρο 8 παρ. 18, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή και επανυποβολή της αίτησης, εφόσον επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση οφειλές που γεννήθηκαν/βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2017.

 Ρύθμισαν τα χρέη τους 52 επιχειρήσεις

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων για τις πρώτες 46 εβδομάδες λειτουργίας (3/8/2017-22/6/2018) και τις 20 εβδομάδες (5/2/2018-22/6/2018) για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών, προκύπτει ότι ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης 32.086 επιχειρήσεις. Από αυτές 6.113 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και υποβλήθηκαν 1.158 αιτήσεις.

Από τις αιτήσεις αυτές οι 355 αφορούν σε διμερή διαπραγμάτευση και 803 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές.

Βεβαίωση πληρότητας έχουν λάβει 529 επιχειρήσεις και για 333 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές, ενώ για 52 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Σε ο,τι αφορά στα στοιχεία για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 12.992 ξεκίνησαν τη διαδικασία, 7.688 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα και έχουν υποβληθεί 1.309 αιτήσεις ρύθμισης.