Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσίευσε νέα αξιολόγηση που επιβεβαιώνει τους κινδύνους για τις μέλισσες από τον ευρύτερα χρησιμοποιούμενο τύπο παρασιτοκτόνου φυτοφαρμάκου στον κόσμο.

Η έκθεση ενδέχεται να επηρεάσει τις μελλοντικές πολιτικές, καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ψηφίσουν την ολική απαγόρευσή τους τον επόμενο μήνα.


Τα νεονικοτινοειδή επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα των μελισσών, τις παραλύουν και τις σκοτώνουν ακόμη και με έκθεση σε μικρές δόσεις. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πώς αυτά τα φυτοφάρμακα βλάπτουν επίσης τη μνήμη των μελισσών και μειώνουν τον αριθμό των βασιλισσών.

Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι οι μέλισσες που έρχονται σε επαφή με μη ανθοκομικές καλλιέργειες καθώς και με το έδαφος και πηγές νερού βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο, ενώ οι προηγούμενες έρευνες είχαν επικεντρωθεί κυρίως στις ανθοφόρες καλλιέργειες, που είναι πιο ελκυστικές για τις μέλισσες.