Σύμφωνα με έρευνα της GfK σε 30.000 νοικοκυριά σχετικά με την αγοραστική τους συμπεριφορά έναντι του βιολογικού κρασιού για το 2015 προέκυψαν :

Το μερίδιο αγοράς του βιολογικού κρασιού έναντι της συνολικής αγοράς κρασιού ανήλθε σε 4,8% (έναντι 0,6% το 2008).

Η τιμή του βιολογικού κρασιού που παράγεται στη Γερμανία το 2015 αυξήθηκε κατά 12% έναντι του 2010, ενώ η τιμή των βιολογικών κρασιών από την Γαλλία και την Ισπανία σημείωσε μείωση.

Σε σύνολο νοικοκυριών προκύπτει ότι το 87,9% δεν αγόρασε το 2015 βιολογικό κρασί.

Τα νοικοκυριά που εντατικά αγοράζουν βιολογικό κρασί αντιστοιχούνμ σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ στο Μόναχο, στο 5,4% του συνόλου των νοικοκυριών και είναι αυτά που διέθεσαν το 81,6% του συνόλου της δαπάνης για βιολογικό κρασί.

Η εν λόγω ομάδα εκτιμάται ότι δαπάνησε 108 ευρώ για αγορά βιολογικού κρασιού το 2015 και είναι διατεθειμένη να πληρώσει υψηλότερη τιμή τόσο για βιολογικό όσο και για συμβατικό κρασί. Από το σύνολο της δαπάνης για την αγορά βιολογικού κρασιού της εν λόγω ομάδας το 30,4% διατέθηκε για απευθείας αγορές από το Γερμανό παραγωγό βιολογικού κρασιού.