Εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ η 2η Πρόσκληση της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας αναφέρει τα εξής: Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης. Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι : Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά. Μέσω της μεθόδου της δράσης παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα, ανάρσια και φυλλοδέτη, καθώς και της καρπόκαψας της μηλιάς.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, κατά το διάστημα από 13-7-2018 έως 31-7-2018 και οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεσμεύονται να διαθέτουν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής το οποίο καταρτίζεται και παρακολουθείται από επιβλέποντα γεωπόνο.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο : https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.
Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.