Σε Μουσείο Μελισσοκομίας πρόκειται να αναβαθμιστεί η Μουσειακή Συλλογή Μελισσοκομίας του ΙΓΕ.

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ, συγκροτήθηκε μάλιστα Ομάδα Εργασίας που θα αναλάβει την όλη διαδικασία, η οποία και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε έξι μήνες.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση της Μουσειακής Συλλογής Μελισσοκομίας του ΙΓΕ σε Μουσείο Μελισσοκομίας.

Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει ειδικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με:

τον χώρο,
τον τρόπο λειτουργίας,
το ωράριο,
τη φύλαξη,
τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
το υλικό που μπορεί να συγκεντρωθεί από άλλους φορείς,
την καταγραφή υλικού αρχαιολογικής αξίας της συλλογής Αθανάσιου Μπίκου,