Εγκρίθηκε στις 28 Ιουνίου, από την Επιτροπή του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, η πρόταση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου για τον διορισμό του κ. Λάμπρου Σέμπου στη θέση του Διοικητή του ΕΦΚΑ, παράλληλα με τον διορισμό του κ. Νικόλαου Μπρίκη στη θέση του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Ο κ. Λάμπρος Σέμπος, δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου και εμπειρία στην επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, κατείχε τη θέση υποδιοικητή στον ΕΦΚΑ από την 1/1/2017.

Ο κ. Νικόλαος Μπρίκης, φυσικός, με δίπλωμα μηχανικού στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος κυρίως στον ιδιωτικό τομέα.