Ανάμεσα στα εξαγώγιμα ελληνικά φρούτα, περίοπτη θέση κατέχουν τα ελληνικά ακτινίδια, τα οποία μάλιστα έχουν αποκτήσει μια ξεχωριστή δυναμική στον παγκόσμιο εμπορικό χάρτη. Η Ελλάδα εξάλλου κατέκτησε το 2017 την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, μεταξύ των χωρών που παράγουν ακτινίδια.

Η καλλιέργεια ακτινιδίων στην Ελλάδα, συνεχώς αυξάνεται, όπως επίσης και η παραγωγή τους. Σήμερα, καλλιεργούνται με ακτινίδια περίπου 80.000 στρέμματα και παράγονται ετησίως 160.000-170.000 τόνοι ακτινίδια.

Πρόκειται για φρούτα, που κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία εξάγονται, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο νέες αγορές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι περίπου το 80% της παραγωγής ακτινιδίων κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού.

Οι κυριότερες ξένες αγορές για το ελληνικό ακτινίδιο είναι η αγορά της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Έντονο ενδιαφέρον όμως για τα ελληνικά ακτινίδια παρουσιάζουν και οι αγορές των χωρών της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, όπου εκτιμάται ότι και σε αυτές θα έχουν πλέον δυναμική παρουσία τα εν λόγω ελληνικά φρούτα.

Μια από τις σημαντικές αγορές του εξωτερικού για το ελληνικό ακτινίδιο είναι και η ισπανική αγορά, αφού η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στις εισαγωγές ακτινιδίων.

Η ισπανική αγορά, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης ακτινιδίων και του όγκου των εισαγωγών ακτινιδίων που πραγματοποιεί ετησίως, θεωρείται μια αγορά ιδιαίτερα ελκυστική, που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον.

Τα ελληνικά ακτινίδια στην αγορά αυτή έχουν ήδη σημαντική αναγνωρισιμότητα και παρουσία, ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για περαιτέρω διείσδυση.