Χρονικό περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουλίου για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Μαΐου αποφάσισε να δώσει ο ΕΦΚΑ.

Τα ειδοποιητήρια, αναρτήθηκαν την Παρασκευή, την ημέρα δηλαδή που εξέπνεε η αρχική προθεσμία. Μέχρι την Παρασκευή 29 Ιουνίου έπρεπε να καταβληθεί και η β’ δόση των υπολοίπων του 2017 για όσους αγρότες- ασφαλισμένους έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από την εκκαθάριση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

* Η υποβολή αιτήσεων στήριξης των υποψηφίων για τη 2η Πρόσκληση της γεωργοπεριβαλλοντικής – κλιματικής δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)». πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος, κατά το διάστημα από 13 Ιουλίου έως και 31 του μήνα και οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεσμεύονται να διαθέτουν Ετήσιο Σχέδιο Εφαρμογής το οποίο καταρτίζεται και παρακολουθείται από επιβλέποντα γεωπόνο. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M1018/.