Η ανάπτυξη σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων – στις οποίες δεν υπάρχουν διαμεσολαβητές μεταξύ γεωργών και καταναλωτών – θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο δίκαιες αμοιβές για τους αγρότες και τοπικά προϊόντα διατροφής υψηλότερης ποιότητας, αναφέρουν οι υποστηρικτές.

Σύμφωνα με μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), το 2015, το 15% των αγροτών πραγματοποίησε πωλήσεις κατά το ήμισυ των προϊόντων τους μέσω σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων.

Οι μικροκαλλιεργητές βρίσκονται συχνά σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση εναντίον χονδρεμπόρων και των μεγάλων αλυσίδων λιανικής, γεγονός που οδηγεί σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η ανάπτυξη σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων (SFSC) κερδίζει διαρκώς έδαφος στην ΕΕ. Η παραγωγή και κατανάλωση σε τοπικό επίπεδο θεωρείται ως ένας τρόπος, για να επιτευχθούν πιο δίκαιες αμοιβές για τους αγρότες και τοπικά προϊόντα διατροφής υψηλότερης ποιότητας.