Αντικαθιστούν τις συμβατικές καλλιέργειες με βιολογικές οι Ολλανδοί.

Η μεταστροφή μέρους της συμβατικής γεωργίας σε βιολογική γεωργία είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στην Ολλανδία. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, αφού συνεχεία αυξάνεται η γεωργική γη που αφιερώνεται πλέον στις βιολογικές καλλιέργειες.

Η ίδια τάση εμφαίνεται και στην κτηνοτροφία, ιδιαίτερα μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος και την διαφορά τιμής μεταξύ βιολογικού και απλού γάλακτος.

Το 2016 η επιφάνεια των ολλανδικών γεωργικών επιχειρήσεων βιολογικής γεωργίας ήταν 58.446 εκτάρια, ενώ το 2015 ήταν 56.729 εκτάρια και το 2014 56.688 εκτάρια.

Η τάση μετάβασης στη βιολογική γεωργία ενισχύεται και από το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα, ενώ αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στη στροφή των ολλανδικών σούπερ μάρκετ, τα οποία επιθυμούν να αυξήσουν την παρουσία των βιολογικών προϊόντων στα ράφια τους.

Η ανοδική αυτή πορεία των ολλανδικών βιολογικών προϊόντων καταγράφεται πέραν των άλλων και στην αύξηση του κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα.

Ανάμεσα στα βιολογικά προϊόντα ξεχωρίζουν το βιολογικό αυγό, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και φθάνει το 32%, τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά με μερίδιο στην αγορά 4,1% και το γάλα με μερίδιο 3,8%.
Ο ορισμός «βιολογική γεωργία» και «βιολογικά τρόφιμα» δεν είναι θεωρητικός και συγκεχυμένος στην Ολλανδία, αντιθέτως δε, στηρίζεται σε αυστηρή νομοθεσία, προδιαγραφές και ελεγκτικές διαδικασίες.

Στην εν λόγω χώρα υφίσταται ο ανεξάρτητος φορέας « SKAL Biocontrole» ο οποίος είναι αρμόδιος για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Κάθε εταιρία που θέλει να παράγει, να συσκευάζει, να μεταπωλεί, να επεξεργάζεται, καθώς και να αποθηκεύει βιολογικά προϊόντα, πρέπει να πάρει τη σχετική πιστοποίηση από το φορέα αυτόν.

Εξαιρούνται μόνο τα εμπορικά καταστήματα, διότι αυτά μεταπωλούν τα ήδη συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα. Η πιστοποίηση της SKAL αποτελεί ουσιαστικά και την απόδειξη αξιοπιστίας των βιολογικών προϊόντων.

Το 2016 ο αριθμός των βιολογικά πιστοποιημένων επιχειρήσεων ήταν 1.586 σε σύνολο 1.831 καταγεγραμμένων, ενώ οι υπόλοιπες 245 βρίσκονταν σε διαδικασία μετατροπής σε βιολογικές.