Πώς θα αυξήσουμε τη βιοποικιλότητα των καλλιεργειών καλαμποκιού στην Ευρώπη βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητά τους, την απόδοση και την ανθεκτικότητά τους με φυσικούς και βιώσιμους τρόπους;

Μοιάζει με μια συνηθισμένη καλλιέργεια καλαμποκιού. Αλλά τα συγκεκριμένα φυτά αποτελούν μέρος μιας ειδικής πειραματικής φυτείας που καλλιεργούνται από ερευνητές στην Κύπρο.

Θέλουν να κατανοήσουν πώς η Ευρώπη μπορεί να παράγει μια μεγαλύτερη βιοποικιλότητα καλλιεργειών, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση, την ποιότητα, την ανθεκτικότητα και την γεύση της.

Αυτό το πειραματικό πεδίο καλύπτει περίπου 27 στρέμματα. Περισσότερες από 20 ποικιλίες καλλιεργούνται εδώ, συμπεριλαμβανομένου του καλαμποκιού.

Επιστήμονες από ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα δοκιμάζουν μια πειραματική τεχνολογία αναπαραγωγής με στόχο τον εντοπισμό φυτών καλύτερα προσαρμοσμένων στις καυτές θερμοκρασίες της Κύπρου και την έλλειψη νερού.

Κάθε καλαμπόκι είναι γενετικά διαφορετικό.

Iδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ρίζες τους.

Σύμφωνα με τη Διονυσία Φασούλα, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου: «Εξετάζουμε πάρα πολλές παραμέτρους τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές. Οι ποσοτικές παράμετροι όπως είναι η απόδοση και η σταθερότητα της απόδοσης, είναι οι πιο δύσκολες να μετρηθούν αξιόπιστα διότι επηρεάζονται πάρα πολύ από το περιβάλλον. Και για τις ποιοτικές παραμέτρους μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές μετρήσεις στο εργαστήριο, για την περιεκτικότητα του καρπού σε θρεπτικά συστατικά, για την περικτικότητα των φύλλων».