Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, με συνεχή παρατήρηση επαφές και ενεργό ανησυχία για την ανάπτυξη στην Ήπειρο, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την οριστική και αμετάκλητη κατάρρευση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο.

Κρούει τον κώδωνα της ανάγκης για κατάλληλη σύγχρονη καινοτόμο διάσωση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο, ενός οικονομικού κοινωνικού πυλώνα της περιφέρειας και της πατρίδας. Δηλώνει την επιτακτική ανάγκη, για τη λήψη δραστικών μέτρων για τη διάσωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

Συγκεκριμένα η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος με ένταση τονίζει:

Προς την πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, στους γενικά αρμοδίους των εμπλεκόμενων Οργανισμών, στους υπευθύνους ειδικότερα στον τομέα της κτηνοτροφίας της Ηπείρου, μιας ζώσας κτηνοτροφικής παράδοσης, να επέμβουν άμεσα με ολοκληρωμένη πρόταση/σεις – πρόγραμμα υλοποίησης, με λήψη μέτρων άμεσης αποδοτικότητας για την επίλυση προβλημάτων & διάσωση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο.

Η ΠΣΕ με ορισμένη επιτροπή ανάπτυξης από το ΔΣ, με ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής με πανεπιστημιακούς φορείς, συλλογικά όργανα κτηνοτροφών, με επιστημονικές διυλισμένες καταθέσεις προτάσεων, με πολλές διαβουλεύσεις εξειδικευμένων παραγόντων & φορέων, με επαφή με κτηνοτρόφους, με συνδέσμους, με συνεταιρισμούς, με δημιουργία και παρακολούθηση σχετικών ημερίδων άλλα και συζητήσεις με μικρούς και μεμονωμένους παραγωγούς, θεωρεί την κρίση της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο αξιακο σημείο διεκδικητικής και καταγγελμένης αναφοράς, ιδιαίτερης μεγάλης και αναγκαίας σημασίας για άμεση πρωτοβουλία, προκειμένου διασωθεί και αναπτυχτεί.

Η ΠΣΕ δηλώνει αρωγός σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και προτίθεται να συντονίσει -παρουσιάσει στην πρωτεύουσα σημασία ουσιαστικών εκσυγχρονισμένων και καινοτόμων ενεργειών για την διάσωση και περαιτέρω ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο.

Να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια Ηπείρου η κτηνοτροφία έχει μια ισχυρή πρωτιά, συμμετέχει σε ποσοστό 65% στην συνολική ακαθάριστη αξία της παραγωγής του πρωτογενή τομέα, ενώ το πανελλαδικό ποσοστό αγγίζει το 39%. Ενώ η αναλογία κτηνοτροφικής –γεωργικής παραγωγής ευθυγραμμίζεται με Ε.Ε και χώρες του Βορρά. Δηλαδή στην υπόλοιπη Ελλάδα αντίθετα με την Ήπειρο η γεωργική κατεύθυνση είναι μεγαλύτερη της κτηνοτροφικής..

Η παρατήρηση αυτή καθιστά ή καθιστούσε την Ήπειρο «εξαγωγέα» εντός και έκτος Ελλάδος και της προσδίδει ένα θετικό ισοζύγιο εξαγωγών εισαγωγών προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Άρα αυταπόδεικτα το συγκεκριμένο κτηνοτροφικό περιβάλλον, αξίζει την προστασία της επενδυτικής αναπτυξιακής πολιτικής αντί της ανεξέλεγκτης μοιραίας διολίσθησης

Για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος η προσέγγιση του θέματος εξετάζεται με ρεαλισμό, σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΣΕ, μακριά από στείρες διαμαρτυρίες και μικροπολιτικές λογικές αγκυλώσεων, με κρυφές σκοπιμότητες.

Η μετά ‘’ΔΩΔΩΝΗ’΄ εποχή είναι γεγονός για την Ηπειρωτική κτηνοτροφία και η προσέγγιση πρέπει να είναι αντίστοιχη, δηλαδή με στρατηγικές ανάπτυξης ολοκληρωμένων και όχι προσωρινών παρεμβάσεων στο σύνολο του αγροτικού χώρου.

Τα επιχειρήματα για την αναγκαιότητα της κτηνοτροφίας στην Ήπειρο είναι πολύ ισχυρά, αφού δίχως κτηνοτροφία στην Ήπειρο η ύπαιθρος θα αποδομηθεί κοινωνικά και πληθυσμιακά.

Ενώ παράλληλα η Ήπειρος θα καλείται να παλέψει την τάση της ερήμωσης, της ανεργίας, της οικονομικής αβεβαιότητας και της αμφισβήτησης.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η προσωρινή λύση της επιδότησης αποδείχτηκε ανεπαρκής, αφού δεν συνιστά στην ευημερία, άλλα μοναχά στην σύντομη επιβίωση των κτηνοτροφών αγροτών.

Ακόμα είναι αναντίρρητο γεγονός ότι το εμπόριο κτηνοτροφικού προϊόντος είναι πλέον ανταγωνιστικό. Η ηπειρώτικη κτηνοτροφία βιώνει την κλιμάκωση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Ανταγωνισμού άδικου με ασάφειες στο νομικό πλαίσιο, ανεπαρκείς ελέγχους στο φτηνό εισαγόμενο προϊόν και εγχώρια παρατεταμένη κρίση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κυριαρχήσει προβάλλοντας την υψηλή ποιότητα. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο δραστικής υποτίμησης του ζωικού κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα είναι η τοπική εξάλειψη και φτηνή εξαγορά του, από τους ξένους κτηνοτρόφους.

Για την ΠΣΕ μια προτεινόμενη κατεύθυνση με ένα νέο κτηνοτροφικό εξαγωγικό προσανατολισμό, με στοχευόμενες επενδύσεις για την Ήπειρο, με συνδυασμό παραγωγικών και ποιοτικών παραμέτρων και με επίσης συνεταιριστική δομή θα μπορούσε να διασφαλίσει το μέλλον των κτηνοτρόφων.

Άλλωστε στην Ήπειρο των σχεδόν 21 τυροκομικών μονάδων, έχει αποδειχτεί ότι η κτηνοτροφία είναι περισσότερο προσοδοφόρα από την γεωργία, καθώς τα κτηνοτροφικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες μεταποίησης, έχουν υψηλότερη αξία ανά μονάδα βάρους και το περιβάλλον που παράγονται έχει ξεχωριστή πολύ υψηλής αξίας βιοποικιλότητα.