Ερώτηση προς τους υπουργούς εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιά, Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου, κατέθεσαν 32 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπό την Βουλευτή Σερρών κ. Φ. Αραμπατζή, σχετικά με την προστασία και υπεράσπιση των Μακεδονικών προϊόντων της χώρας, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό με προϊόντα της π.Γ.Δ.Μ., που θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν από την συμφωνία.

Ο υπουργός εξωτερικών κ. Ν. Κοτζιάς, σε γραπτή απάντησή του αναφέρει αυτά που η ΚΕΟΣΟΕ υποστηρίζει, ότι δηλαδή είναι αδιαπραγμάτευτο το κοινοτικό κεκτημένο, που έχει αναγνωρίσει η Ε.Ε. μέσω των Τεχνικών Φακέλων για τον οίνο με Π.Γ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει στην απάντησή του:

«Ως προς τις εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα, επισημαίνονται τα εξής:

Έως τώρα, το σύνολο των οίνων της π. ΓΔΜ φέρει την ένδειξη «Republic of Macedonia» ως προς τον τόπο προέλευσης.

Με την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσα προϊόντα φέρουν σήμερα την ένδειξη «Made in/produced in/product of Republic of Macedonia» θα πρέπει βάσει της Συμφωνίας αυτής υποχρεωτικά να μετατραπούν σε «Made in/produced in/product of Republic of North Macedonia» καθιστώντας έτσι προς όλους απόλυτη την διάκριση του τόπου προέλευσης των προϊόντων αυτής και της Μακεδονίας μας.

Τα οφέλη στο εμπορικό πεδίο καθίστανται συνεπώς προφανή, καθώς από την σημερινή κατάσταση, ιδιαίτερα στον οινοπαραγωγικό τομέα.

Επιπρόσθετα, στην Συμφωνία έχουμε σαφείς διατάξεις περί των ευνοϊκών για την χώρα μας προβλέψεων της Ε.Ε. στο θέμα των εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, και συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 1 παρ. 3 εδάφιο θα ορίζεται , μεταξύ άλλων, ότι θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεθνής ομάδα ειδικών για την υλοποίηση των διευθετήσεων μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών στα συγκεκριμένα θέματα.

Επίσης, στις τελικές διατάξεις της Συμφωνία (άρθρο 20 παρ. 8) ορίζεται ότι η εφαρμογή της από τα δύο μέρη θα γίνει σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο.

Βάσει των κανονισμών (ΕΚ) 509/2006 και 510/2006 η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι απόλυτη εντός της ΕΕ. Οποιαδήποτε παραβίαση από κράτος – μέλος νομιμοποιεί, αρχικά την άσκηση διαμαρτυρίας από συστάσεων εκ μέρους των αρμοδίων Πρεσβειών/Προξενικών Γραφείων της θιγόμενης χώρας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής, ενώπιον των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΕΕ κατά του προσβάλλοντος κράτους – μέλους (Ευρ. Επιτροπή, Δικαστήριο της ΕΕ).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1234/2007, όπως αντικαταστάθηκε με τον Κανονισμό 1308/2013, η γεωγραφική ένδειξη «Μακεδονία», στο πλαίσιο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, έχει κατοχυρωθεί προς αποκλειστική χρήση από τους Έλληνες παραγωγούς οίνου της Μακεδονίας και έχει κατοχυρωθεί στο σχετικό μητρώο της ΕΕ οίνων «Ε- Bacchus».

Το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω των Αρχών Εξωτερικού, παρακολουθεί τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ελληνικών ΠΟΠ/ΠΓΕ και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία τους.

Υπενθυμίζουμε ότι όταν διαπιστώθηκε, το 2011, η κυκλοφορία οίνου προέλευσης πΓΔΜ με την ονομασία «μακεδονικός», στη γερμανική αγορά, το ΥΠΕΞ προέβη στια απαραίτητες ενέργειες, τόσο σε διμερές όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, σε συντονισμό με το ΥΠΑΑΤ και την Ένωση Οινοπαραγωγών Βορείου Ελλάδας, ώστε άμεσα ο Γερμανικός Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Οίνου και Οινοπνευματωδών γνωστοποίησε στα μέλη του ότι η ένδειξη «μακεδονικός οίνους» δεν είναι αποδεκτή για οίνους που δεν προέρχονται από την Ελλάδα.

Παράλληλα, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων που πουλούσε τους οίνους με την επίμαχη ονομασία από την π.ΓΔΜ αποφάσισε την διακοπή πώλησής τους.