Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 το έργο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Παξών», προϋπολογισμού 373.414,67€, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου.

Μέσω του έργου αυτού θα γίνει η κατασκευή Πράσινου σημείου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων όπως απόβλητα ελαίων, απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων, απόβλητα χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων, ξύλου, ογκωδών, ελαστικών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Επίσης, διαμόρφωση 3 Γωνιών Ανακύκλωσης (σημεία συλλογής μικρής κλίμακας που περιλαμβάνουν μόνο μέσα συλλογής υλικών και την κατάλληλη σήμανση – διαμόρφωση του χώρου) (στις εισόδους των οικισμών Γάιος, Λογγός και Λάκκα) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Περιλαμβάνεται ακόμα προπαρασκευστικό υποέργο διάρκειας 6 μηνών που αφορά στις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις καθώς και δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εκτροπή υλικών που μπορούν να ανακτηθούν (ανακυκλώσιμα) από την ταφή, με σημαντική μείωση στο κόστος διαχείρισης των Αστικών στερεών αποβλήτων.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 37 μήνες.