Με μια νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στον ορίζοντα, η Επιτροπή επισκέπτεται τα κράτη μέλη για να μιλήσει στους πολίτες για τα σχέδιά της για ένα απλοποιημένο, εκσυγχρονισμένο μέλλον για τη διατροφή και τη γεωργία.

Την 1η Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις για μια κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου, ο Επίτροπος Phil Hogan και αξιωματούχοι της Επιτροπής επισκέφθηκαν 27 κράτη μέλη και συμμετείχαν σε 49 ενημερωτικές εκδηλώσεις για να μιλήσουν με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους για το μέλλον της ΚΓΠ.

Η επικέντρωση στην ημερήσια διάταξη ήταν βασικές πτυχές της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού της, του νέου τρόπου εργασίας της και της μεγαλύτερης φιλοδοξίας της για περιβαλλοντική και κλιματική δράση.

Αυτή ήταν επίσης μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να θέτουν ερωτήσεις, να εκφράζουν ανησυχίες και να συζητούν τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης. Από τους υπουργούς στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους δημοσιογράφους, τους πολίτες και τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς, αυτά τα ενημερωτικά γεγονότα έφεραν περίπου 4.000 άτομα που επιθυμούν να συζητήσουν τα σχέδια.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν μια σημαντική προσπάθεια να αναπτυχθεί μια καλύτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων σε τοπικό επίπεδο και πιεστικά ζητήματα για το μέλλον της ΚΓΠ.

Οι άνθρωποι ήθελαν να μάθουν, για παράδειγμα:

Θα υπάρξει αρκετός χρόνος για την προετοιμασία των σχεδίων της ΚΓΠ;
Η απλούστευση της νέας ΚΓΠ θα φτάσει σε επίπεδο αγροκτήματος;
Πώς μπορούν οι αγρότες να επιτύχουν υψηλότερες περιβαλλοντικές φιλοδοξίες;
Ποιο είναι το μέλλον των άμεσων πληρωμών;
Υπάρχει κίνδυνος επανεθνικοποίησης της ΚΓΠ;
Όπως και αυτοπροσώπως, η συζήτηση συνεχίστηκε μέσω των κοινωνικών μέσων. Από την έναρξη των νομοθετικών προτάσεων έως τα τέλη Ιουνίου, το hashtag #FutureofCAP έλαβε πάνω από 10.000 αναφορές στο Twitter και συμπεριλήφθηκε σε πάνω από 17.500 αλληλεπιδράσεις.

Άλλες εκδηλώσεις ενημέρωσης προγραμματίζονται ήδη για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.