Τη μέθοδο της παγίδευσης με ένα νέο ελκυστικό, το Biodelear, χρησιμοποιούν ερευνητές από τέσσερα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με φιλικό προς το περιβάλλον και τον καταναλωτή τρόπο τη Μύγα της Μεσογείου στα κηπευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο υλοποιούν το έργο Life-Biodelear, LIFE13 ENV/GR/000414, με τίτλο «Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένηςστρατηγικής διαχείρισης διά επιβλαβείς οργανισμούς», με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Life-Biodelear αποτελεί προσπάθεια η οποία προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης επιβλαβών εντόμων (IPMS) για μια αειφόρο γεωργική παραγωγή μέσω ολοκληρωμένου ελέγχου της μύγας της Μεσογείου (CEratitis capitata) απουσία εντομοκτόνων, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μαζικής παγίδευσης, με ένα νέο ελκυστικό (Biodelear), το οποίο δεν είναι τοξικό για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και μπορεί να εφαρμοστεί σε εντατικά καλλιεργούμενες εκτάσεις της Μεσογείου.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος Life-Biodelear συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση των ενδιαφερομένων (αγροτών, στελεχών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών, Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ.) σχετικά με την παραγόμενη καινοτομία και στη συνέχεια την ενσωμάτωσή της στην παραγωγική διαδικασία, με τελικό στόχο την παραγωγή εσπεριδοειδών χωρίς την εφαρμογή συνθετικών εντομοκτόνων και με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος.