Ο ειδικός καλλιέργειας επιτραπέζιων σταφυλιών Ard στην Καλιφόρνια τόνισε την αυξανόμενη διαθεσιμότητα πρώιμων ποικιλιών Arra, οι οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται σε καλές ποσότητες σε όλη την αγορά.

Η Grapa Variety (οικογενειακή επιχείρηση αφιερωμένη στην αναπαραγωγή και εμπορία νέων ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών σε όλο τον κόσμο), η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Καρνιέ, εμπορεύεται αποκλειστικά τη σειρά ποικιλιών σταφυλιών Arra στους καλλιεργητές παγκοσμίως.

Ανάμεσα στις πρώιμες ποικιλίες Arra που κάνουν το σήμα τους, το Arra 29 και το Arra 30 διατίθενται στο εμπόριο παγκοσμίως.

Το Arra 29 είναι μια μεγάλη, πρώιμη, τραγανή ποικιλία, ενώ το Arra 30 είναι έτοιμο για συγκομιδή επτά ημέρες μετά από την ποικιλία Early Sweet, ιδανικό για μαζική παραγωγή.