Οι εξαγωγές μπανάνας από το Καμερούν μειώθηκαν 24% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018,  113.600 τόνους έναντι 140.930 τόνων κατά την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, σύμφωνα με την ένωση της μπανάνας Assobacam.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη χαμηλή παραγωγικότητα της δημόσιας επιχείρησης της Cameron Development Corporation (CDC), του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού της χώρας.

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι εξαγωγές της CDC ανήλθαν σε 29.600 τόνους, έναντι 50.563 τόνων κατά την ίδια περίοδο του 2017.

Η πτώση οφείλεται στην επιβράδυνση των δραστηριοτήτων της που οφείλονται στη βία που ασκούν οι αγγλόφωνοι αποσχιστές στη νοτιοδυτική περιοχή της χώρας, όπου βρίσκονται οι μπανάνες και οι χαμηλές επιδόσεις της CDC.

Το CDC δεν είναι ο μοναδικός παραγωγός μπανάνας που είδε τις εξαγωγές του να σημειώνουν πτώση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα στατιστικά στοιχεία της Assobacam αποκάλυψαν επίσης μείωση των αποστολών από την Haut Penja Plantations (PHP), ηγέτη της αγοράς.

Η PHP, θυγατρική της Compagnie Fruitière με έδρα τη Μασσαλία, είχε εξάγει μέχρι το τέλος Ιουνίου μόλις 78.000 τόνους μπανάνας, σε σύγκριση με 84.167 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2017, μια πτώση λίγο πάνω από 6.000 τόνους.

ADV