Με ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση – έως και τις 31 Αυγούστου – της καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2017, έως και τις 31 Αυγούστου

Οι παραγωγοί δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2017 θα πρέπει εντός της προθεσμίας αυτής να την καταβάλλουν, διότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αποζημίωση.

Δέιτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ